Events

EVENTS

Prihlás sa na naše cezhraničné školenie mládeže vo Viedni a Bratislave!

Náš spoločný slovensko-rakúsky projekt vznikol s cieľom podporiť solidaritu medzi generáciami a podporiť mladých ľudí v ich dobrovoľníckom angažovaní sa v prospech seniorov.

Základom projektu Co-AGE Volunteers je školenie na podporu medzigeneračnej solidarity a dobrovoľníckej angažovanosti, ktoré je určené najmä mladým ľuďom.

Zameranie tréningu Co-AGE Volunteers:

 1. Umenie komunikácie – účastníci získajú kompetencie v oblasti medzigeneračnej komunikácie. Okrem toho sa naučia využívať komunikáciu ako „kľúč k úspechu“ v práci a v živote prostredníctvom tréningu zručností, ako je dialóg, poskytovanie a prijímanie spätnej väzby, medzikultúrna komunikácia a sila neverbálnej komunikácie.
 1. Budovanie tímu – silný tím je základom vysoko výkonného podniku. Účastníci sa dozvedia všetko o fázach, úlohách a pozíciách v tíme, aby si zabezpečili lepší výkon pre svoju budúcu kariéru.
 1. Riadenie konfliktov – riadenie konfliktov je postup, ktorý umožňuje rozumne a účinne identifikovať a riešiť konflikty. Zapojením sa do tohto kurzu sa účastníci dozvedia o svojom osobnom konfliktnom štýle, dynamike konfliktov a o tom, ako funguje transformácia konfliktov.
 1. Krízový manažment – možno ho považovať za umenie riešiť náhle a neočakávané udalosti. Keďže postupy krízového riadenia sa uplatňujú pred krízou, počas nej a po nej, zameranie odbornej prípravy je na zlepšenie osobných a sociálnych zručností s cieľom zabezpečiť profesionálny výkon.
 1. Odolnosť – je schopnosť vyrovnať sa s ťažkými situáciami. Účastníci sa naučia využívať svoje silné stránky a využívať svoje podporné systémy.
 1. Motivácia – všetky ľudské činy potrebujú určitú formu inšpirácie. Hnacie sily môžu byť biologické, emocionálne, sociálne alebo kognitívne. Ktorá hnacia sila prinútila mladých ľudí vstúpiť do tohto kurzu a ako môžu motivovať ostatných ako lídri?
 1. Demencia – mladí ľudia sa dozvedia o rôznych štádiách demencie. Naučia sa ako komunikovať s postihnutou osobou a jej sociálnym okolím.
 1. Aktivity so staršími ľuďmi – počas tohto aktívneho workshopu sa účastníci naučia rôzne prístupy, ako motivovať starších ľudí k zapojeniu sa a posilniť väzby medzi mladými a starými.
 1. Zabaviť sa s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi a nazbierať cenné skúsenosti v oblasti medzinárodného dobrovoľníctva!

Tréning bude prebiehať v angličtine.

Kde, kedy a ako?

Základný kurz sa bude konať počas dvoch víkendov (piatok-sobota) v Rakúsku a na Slovensku:

 • 25.-26. marca 2022 vo Viedni a
 • 01.-02. apríla 2022 v Bratislave

V prípade záujmu sa zaregistrujte tu najneskôr do 10 marca 2022. Po registrácii Vás budeme kontaktovať e-mailom, nezabudnite si skontrolovať svoju e-mailovú schránku.

ŠKOLENIE JE BEZPLATNÉ A VŠETKY NÁKLADY BUDÚ UHRADENÉ. Ubytovanie a stravu zabezpečia organizátori; cestovné náklady budú preplatené po poskytnutí cestovných lístkov. 

Pre rezerváciu miesta žiadame účastníkov o úhradu vrátnej zálohy vo výške 20 EUR vopred, ktorú vrátime po skončení školenia. Cieľom je zabezpečiť, aby sa prihlásení účastníci skutočne zúčastnili na školení, keďže pre nich rezervujeme a vopred platíme cestovné a ubytovanie.

Projekt a jeho aktivity sú spolufinancované z programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014-2020 a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Program Co-Age Volunteers realizuje cezhraničné partnerstvo BFI Burgenland, die Österreichische Jungarbeiterbewegung, ADEL Slovensko a IRVS Inštitút rozvoja verejnej správy.

Registrácia

Odkaz na registračný formulár

Viac informácií


Registrujte sa teraz do 10. marca!

Medzigeneračné podujatie – 16.12.2021

S cieľom podporiť výmenu a stretnutia medzi staršími ľuďmi a mladými dobrovoľníkmi zorganizovala ÖJAB v rámci projektu Co-AGE Volunteers SK-AT medzigeneračné podujatie. Ideálnym miestom na to bol ÖJAB-Haus Neumargareten: domov pre seniorov a opatrovateľskú službu, ktorý sa nachádza vo Viedni-Meidlingu.

Prvé stretnutie projektových partnerov naživo

Dňa 21.7.2021 mali štyria partneri projektu Co-AGE Volunteers možnosť stretnúť sa u projektového partnera ÖJAB vo Viedni. Vzhľadom na situáciu spojenú s pandémiou COVID-19 to bolo prvé živé stretnutie všetkých partnerov projektu.Na dvojhodinovom stretnutí sa diskutovalo o súčasnom stave projektu na úrovni riadenia projektu, jeho realizácie a o všetkých ďalších plánoch na 3. a 4. štvrťrok 2021. Bol príjemné stretnúť sa so všetkými partnermi tvárou v tvár a vymeniť si názory a skúsenosti.

tba.

Miestne verejné akcie pre malých aj veľkých (kvízové súťaže, blšie trhy atď.) – termín realizácie bude upresnený

Október 2022

Záverečná konferencia na Slovensku