Učebné materiály

Učebné materiály

Pre organizácie/kluby seniorskej starostlivosti, atd‘

Informácie, ktoré pomôžu zapracovať zapojenie dobrovoľníkov do organizácie:

Ako hľadať dobrovoľníkov? 

Pre seniorské organizácie existuje niekoľko spôsobov, ako môžu osloviť potenciálnych dobrovoľníkov a nájsť tých správnych ľudí pre svoju organizáciu:

Spolupracujte s inými organizáciami:
Spolupracujte s miestnymi školami, vysokými školami a inými organizáciami –  s cieľom osloviť potenciálnych dobrovoľníkov. Môžete sa tiež zúčastniť komunitných podujatí či veľtrhov a spropragovať vaše dobrovoľnícke príležitosti a osobne získavať dobrovoľníkov.

Využite sociálne médiá a internet:

 • Použite platformy sociálnych médií, ako sú Facebook, Twitter a LinkedIn, aby ste inzerovali dobrovoľnícke príležitosti a oslovili širšie publikum. Tieto platformy môžete použiť aj na spojenie s miestnymi komunitnými skupinami a organizáciami, ktoré by mohli mať záujem o dobrovoľnícku činnosť práve s vami.
 • Inzerujte na dobrovoľníckych webových stránkach: Mnohé webové stránky umožňujú organizáciám bezplatne zverejňovať dobrovoľnícke príležitosti. Tieto webové stránky môžu byť skvelým spôsobom, ako osloviť potenciálnych dobrovoľníkov, ktorí špecificky hľadajú príležitosti, ako vrátiť dobro spoločnosti.
 • Odporúčame, aby ste vždy začali s využitím miestnych konexií – napr. miestne stránky vášho mesta na FB, sociálne médiá vašej organizácie a webové stránky, ktoré oslovujú dobrovoľníkov z vašej krajiny. Je tak pravdepodobnejšie, že stretnete úspešných kandidátov a udržíte dlhodobú spoluprácu s dobrovoľníkmi.

  Oslovte vašu sieť: Vaša existujúca sieť podporovateľov, zamestnancov a dobrovoľníkov môže byť cenným zdrojom pri hľadaní nových dobrovoľníkov. Povzbudzujte ich, aby šírili informácie o dobrovoľníckych príležitostiach vašej organizácie a žiadali o odporúčania priateľov, rodinu a kolegov. Môžete tak urobiť napríklad zaslaním informačného e-mailu. Dobrovoľníkov môžu prilákať aj plagáty pri vchode do vášho zariadenia.

  Hostite alebo sa zúčastňujte na dobrovoľníckom veľtrhu: môžete organizovať alebo spoluorganizovať dobrovoľnícky veľtrh, aby ste spojili potenciálnych dobrovoľníkov a organizácie vo vašej komunite. Môže ísť o skvelý spôsob, ako prezentovať svoju organizáciu a jej dobrovoľnícke príležitosti, ako aj spojiť sa s inými organizáciami a budovať vzťahy.

  Spojte sa s koordinátormi dobrovoľníkov: V závislosti od už existujúcej infraštruktúry vo vašej oblasti môžu existovať koordinátori dobrovoľníkov, ktorí spájajú dobrovoľníkov s organizáciami alebo zdieľajú dobrovoľnícke príležitosti.

TIP!

Pamätajte, že pri nábore dobrovoľníkov je kľúčová jasná a efektívna komunikácia. Uistite sa, že jasne vysvetlíte, čo robí vaša organizácia, čo znamená úloha dobrovoľníka a ako sa môžu dobrovoľníci zapojiť.

Ako vybrať vhodných dobrovoľníkov? 

Výber vhodných dobrovoľníkov pre vašu seniorskú organizáciu je dôležitým krokom k zaisteniu pozitívnej a produktívnej dobrovoľníckej skúsenosti. Tu je niekoľko krokov, podľa ktorých môžete vybrať tých správnych dobrovoľníkov pre vašu organizáciu:

 • Definujte vaše potreby na dobrovoľníka: Jasne definujte a propagujte úlohy a zodpovednosti úlohy dobrovoľníka a takisto aké zručnosti a vlastnosti u dobrovoľníka hľadáte. To vám pomôže identifikovať tých najlepších kandidátov na danú pozíciu.
 • Prehliadnite si žiadosti a životopisy: Starostlivo skontrolujte žiadosti a životopisy potenciálnych dobrovoľníkov, aby ste sa uistili, že spĺňajú požiadavky na danú rolu. Zvážte ich predchádzajúce skúsenosti, vzdelanie a všetky relevantné zručnosti alebo záujmy.
 • Realizujte rozhovory: Naplánujte si rozhovor s potenciálnymi dobrovoľníkmi, aby ste ich lepšie spoznali a posúdili ich vhodnosť pre danú rolu. Je to pre vás príležitosť klásť otázky, diskutovať o úlohe podrobnejšie a posúdiť motiváciu a odhodlanie dobrovoľníka.
 • Overte si referencie: Vyžiadajte si referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo dobrovoľníckych organizácií, aby ste si overili pracovnú históriu dobrovoľníka a získali predstavu o jeho pracovnom štýle a schopnostiach.
 • Posúďte ich zhodu s vašou organizáciou: Zvážte, ako sú hodnoty, osobnosť a komunikačný štýl dobrovoľníka v súlade s kultúrou a poslaním vašej organizácie. Chcete sa predsa uistiť, že sa budú dobre hodiť do vášho tímu a že sa budú v danej úlohe cítiť pohodlne a motivovane.
 • Poskytnite školenie a podporu: Keď si vyberiete svojich dobrovoľníkov, poskytnite im školenie a podporu, ktorú potrebujú, aby uspeli vo svojej úlohe. To im pomôže cítiť sa cennými a sebavedomými vo svojej dobrovoľníckej práci.

Ďalšie tipy a podrobný popis nájdete aj v našej príručke: D.T1.3 Vytvorenie organizačného rámca pre cezhraničné dobrovoľníctvo (E-koncept)

Na čo by mala myslieť organizácia pri hľadaní dobrovoľníkov? 

Pri hľadaní mladých dobrovoľníkov by organizácie pre seniorov mali pamätať na niekoľko kľúčových faktorov, aby zabezpečili pozitívnu a produktívnu skúsenosť pre všetkých zúčastnených:

 • Pochopenie ich motivácií a očakávaní: Mladí dobrovoľníci môžu mať iné motivácie a očakávania ako starší dobrovoľníci. Môžu napríklad hľadať príležitosti na budovanie svojich zručností, skúšanie a získavanie skúseností, zatiaľ čo starší dobrovoľníci môžu hľadať štruktúrovanejšie alebo zmysluplnejšie dobrovoľnícke skúsenosti. Pochopenie motivácií a očakávaní mladých dobrovoľníkov vám môže pomôcť lepšie priradiť im vhodné úlohy a zodpovednosti.
 • Poskytovanie jasného vedenia a podpory: Mladí dobrovoľníci môžu potrebovať viac podpory a vedenia vo svojej dobrovoľníckej úlohe, najmä ak sú v dobrovoľníctve noví. Poskytovanie jasných pokynov, pravidelnej spätnej väzby a príležitostí na školenie a rozvoj môže pomôcť mladým dobrovoľníkom cítiť sa sebaisto a schopní vo svojej novej úlohe.
 • Vytvorenie bezpečného a inkluzívneho prostredia: Je dôležité vytvoriť bezpečné a inkluzívne prostredie pre všetkých dobrovoľníkov bez ohľadu na vek, sociálne alebo etnické zázemie, pohlavie a sexuálnu orientáciu. To znamená podporovať kultúru rešpektu, poskytovať jasné zásady a postupy správania a zabezpečiť, aby sa všetci dobrovoľníci cítili vo svojej úlohe pohodlne a vážení.
 • Využívanie technológie: Mladí dobrovoľníci môžu byť s technológiami na tom oveľa lepšie ako starší dobrovoľníci, takže využitie technológie môže byť skvelým spôsobom, ako ich zapojiť a podporiť. Môžete napríklad použiť online nástroje a platformy na komunikáciu s dobrovoľníkmi, poskytovanie školení a zdrojov a sledovanie ich pokroku.
 • Podpora vodcovstva a kreativity: Mladí dobrovoľníci často túžia prevziať vedúce úlohy a prispieť svojimi nápadmi a perspektívami. Povzbudzovanie mladých dobrovoľníkov, aby prevzali vedúce úlohy, ako napríklad organizovanie podujatí alebo vedenie projektov, im môže pomôcť cítiť sa viac zaangažovaní a zatiahnutí do svojej dobrovoľníckej práce.

Tým, že budú mať na pamäti tieto faktory, môžu seniorské organizácie zabezpečiť, že pritiahnu a zapoja mladých dobrovoľníkov zmysluplným a produktívnym spôsobom, ktorý je prínosom pre organizáciu aj pre dobrovoľníkov.

Možné aktivity s dobrovoľníkmi

Existuje mnoho aktivít, ktorých sa môžu dobrovoľníci zúčastniť v domove seniorov, aby zlepšili kvalitu života a pohodu obyvateľov. Tu je niekoľko nápadov:

 • Umelecké a remeselné dielničky: Arteterapia a remeselné aktivity môžu byť skvelé pre seniorov s demenciou, depresiou alebo inými zdravotnými problémami. Dobrovoľníci môžu pomôcť obyvateľom vytvárať umenie alebo pracovať manuálne, ako je pletenie, háčkovanie alebo maľovanie
 • Hudba a tanec: Hudba a tanec môžu pomôcť seniorom prejaviť sa, zlepšiť im náladu a stimulovať pamäť. Dobrovoľníci môžu pomáhať viesť spev, hrať na hudobných nástrojoch alebo sa zúčastniť tanečných kurzov.
 • Čítanie a rozprávanie: Čítanie a rozprávanie môžu byť skvelým spôsobom, ako zlepšiť gramotnosť seniorov a poskytnúť im mentálnu stimuláciu. Dobrovoľníci môžu pomôcť obyvateľom čítať, počúvať príbehy alebo sa podieľať na rozprávaní.
 • Hry a trivia kvízy: Hry a trivia kvízy môžu pomôcť seniorom zostať mentálne aktívnymi a zlepšiť si pamäť. Dobrovoľníci môžu pomáhať viesť hry a kvízy alebo sa zúčastniť kartových, šachových alebo iných stolových hier.
 • Hodiny a vzdelávacie aktivity: Mladí dobrovoľníci majú ideálnu pozíciu na to, aby pomohli seniorom naučiť sa nové technológie a to, ako ich používať. Môžu im pomôcť využiť videohovory pre rodinu alebo napísať e-mail. Počas individuálneho stretnutia je tiež priestor na vyučovanie v relatívnom kľude, ktorý je pre študenta pohodlný. Iné možnosti, ako napríklad jazyky, sú tiež možnosťou, najmä pre viacjazyčných seniorov, kde môžu učiť dobrovoľníkov.
 • Aktívne alternatívy – Výlety a exkurzie: Výlety a exkurzie môžu pomôcť seniorom dostať sa z (opatrovateľského) domova a preskúmať komunitu. Dobrovoľníci môžu sprevádzať obyvateľov na prechádzkach, návštevách miestnych atrakcií alebo výletoch do miestnych parkov či záhrad. Ak to zdravie seniorov dovolí, môžu si spraviť aj celodenný výlet, ktorý mal v našom projekte veľký úspech!
 • Záhradníctvo a aktivity v prírode: Záhradníctvo a aktivity v prírode môžu byť skvelé pre seniorov, ktorí sú radi vonku. Dobrovoľníci môžu pomôcť obyvateľom sadiť kvety, starať sa o záhradu alebo sa zúčastniť prechádzok v prírode.
 • Cvičenie a fyzická aktivita: Cvičenie a fyzická aktivita môžu pomôcť seniorom udržať si fyzické a duševné zdravie. Dobrovoľníci môžu pomáhať viesť hodiny cvičenia, sprevádzať obyvateľov na prechádzkach alebo asistovať pri terapii. V týchto prípadoch sú potrební skúsení dobrovoľníci. Prípadne športoví inštruktori so skúsenosťami so seniormi či študenti fyzioterapie, ktorí môžu seniorom asistovať. Bezpečnosť musí byť pri tejto činnosti prioritou.
 • Terapia zvieratami: Terapia zvieratami môže byť pre seniorov skvelým spôsobom, ako sa prepojiť so zvieratami a zlepšiť im náladu. Dobrovoľníci môžu priviesť svojich domácich miláčikov na návštevu k obyvateľom alebo pomôcť pri starostlivosti o domácich miláčikov obyvateľov, ktorí sa o ne nedokážu postarať.
 • Živá história: starí ľudia majú svoje skúsenosti s príbehmi, ktoré sú aktuálne už v historických knihách. Ich zdieľanie môže byť cenné pre starých aj mladých ľudí. Táto činnosť si vyžaduje citlivosť, pretože niektoré informácie sa zdieľajú ľahšie ako iné a môžu tiež vyvolať smutné spomienky alebo traumu.

To je ale len niekoľko príkladov aktivít, do ktorých sa môžu dobrovoľníci zapojiť v domove seniorov. Konkrétne aktivity budú závisieť od potrieb a záujmov obyvateľov, ako aj od zdrojov a zariadení, ktoré sú v domove seniorov k dispozícii. Je veľmi užitočné počúvať obyvateľov a pýtať sa ich, o aké aktivity majú záujem. Ide o najpriamejší a najjednoduchší spôsob, ako zistiť, ktorá aktivita môže byť v konečnom dôsledku úspešná.

Benefity dobrovoľníkov pre organizácie seniorov

Práca s dobrovoľníkmi má pre seniorské organizácie mnoho benefitov, medzi ktoré patria:

 • Zvýšená podpora programov a služieb: Dobrovoľníci môžu poskytnúť dodatočnú podporu pre programy a služby, ktoré ponúkajú seniorské organizácie, čo im umožní osloviť viac ľudí a poskytnúť vyššiu úroveň starostlivosti.
 • Zlepšenie morálky a kvality života obyvateľov: Dobrovoľníci môžu pomôcť zlepšiť morálku a kvalitu života obyvateľov domovov seniorov poskytovaním sociálnej interakcie, podpory a spoločnosti.
 • Zvýšená angažovanosť komunity: Vďaka spolupráci s dobrovoľníkmi môžu seniorské organizácie vybudovať pevnejšie vzťahy s komunitami, ktorým slúžia, a zvýšiť povedomie o výzvach, ktorým čelia starší dospelí.
 • Prístup k novým zručnostiam a perspektívam: Dobrovoľníci môžu seniorskej organizácii priniesť nové zručnosti a perspektívy, čo jej umožní rozšíriť svoju ponuku a osloviť nové publikum.
 • Úspora nákladov: Využitie dobrovoľníkov môže pomôcť seniorskej organizácii ušetriť peniaze na platoch, benefitoch a iných nákladoch spojených s náborom platených zamestnancov.
 • Zvýšená spokojnosť a lojalita dobrovoľníkov: Keď sa dobrovoľníci cítia byť oceňovaní a ohodnotení za ich príspevky, je pravdepodobnejšie, že zostanú zaangažovaní a budú pokračovať v dobrovoľníckej činnosti pre organizáciu aj postupom času.

Využitím príspevkov dobrovoľníkov môžu seniorské organizácie výrazne ovplyvniť životy seniorov a vybudovať silnejšie a odolnejšie komunity.

Existujú nejaké riziká, na ktoré by mali seniorské organizácie myslieť pri práci s dobrovoľníkmi?

Seniorské organizácie by pri zapájaní dobrovoľníkov do svojich aktivít mali pamätať na nasledujúce riziká (uvedieme len príklady):

 • Zodpovednosť: Existuje riziko, že dobrovoľníci môžu spôsobiť škodu obyvateľom, návštevníkom alebo na majetku. Organizácie by mali mať poistenie zodpovednosti a jasné pravidlá na riadenie týchto rizík. Vždy je potrebné riadne zaškolenie dobrovoľníkov.
 • Bezpečnosť: Dobrovoľníci nemusia byť dostatočne vyškolení v špecifických bezpečnostných postupoch, požadovaných pre nadriadenú organizáciu a existuje dokonca riziko, že by mohli spôsobiť nehody alebo ublížiť obyvateľom. Organizácie by mali dobrovoľníkom poskytnúť jasné usmernenia a školenia, aby tieto riziká minimalizovali.
 • Dôvernosť: Dobrovoľníci môžu mať prístup k citlivým informáciám o obyvateľoch, ako sú zdravotné informácie alebo osobné údaje. Organizácie by mali mať zavedené jasné zásady na riadenie dôvernosti týchto informácií a zabezpečiť, aby si dobrovoľníci boli vedomí svojich povinností.
 • Skríning: Organizácie by SI mali dobrovoľníkov dôkladne preveriť, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia alebo akéhokoľvek nevhodného správania. Veľmi užitočné môžu byť referencie z predchádzajúcich zamestnaní/dobrovoľníckych skúseností.
 • Kvalita služieb: Organizácie by si mali uvedomiť, že dobrovoľníci nemusia mať rovnakú úroveň zručností alebo skúseností ako platení zamestnanci. Organizácie by mali dobrovoľníkom poskytnúť jasné usmernenia a školenia, aby tieto riziká minimalizovali. Dobrovoľníci majú zvyčajne iný rozsah povinností ako platení zamestnanci, v ktorých využívajú iné zručnosti a prispievajú viac sociálne ako medicínsky k pohode seniorov.
 • Vyhorenie: Organizácie by si mali byť vedomé rizika vyhorenia dobrovoľníkov, pretože dobrovoľníci môžu byť vyčerpaní alebo rozčarovaní zo svojej úlohy, ak nie sú náležite podporovaní. Organizácie by mali dobrovoľníkom poskytovať pravidelnú podporu a spätnú väzbu, aby minimalizovali toto riziko.

Tým, že si seniorské organizácie uvedomia tieto riziká a podniknú kroky na ich zvládnutie, môžu efektívne zapojiť dobrovoľníkov a vyťažiť maximum z ich pomoci a zároveň chrániť blahobyt obyvateľov a zabezpečiť dlhodobý úspech svojich programov. S cieľom minimalizovať riziká by mala každá organizácia dobrovoľníkov riadne vyškoliť ešte predtým, ako ich nechá pracovať so seniormi. Dôležité je tiež prideliť osobu, s ktorou sa dobrovoľníci môžu vždy poradiť v prípade, že si niečím nie sú istí a ktorá bude fungovať ako dohľad nad ich činnosťou.

Aké organizačné aspekty práce s dobrovoľníkmi je potrebné vziať do úvahy?

 • prítomnosť koordinátora dobrovoľníkov v organizácii;
 • vedenie úvodného rozhovoru s dobrovoľníkmi;
 • cielené školenia pre dobrovoľníkov;
 • písomná zmluva s dobrovoľníkom;
 • existencia pracovnej náplne dobrovoľníka a jej zverejnenie dobrovoľníkom
 • vyžiadanie si referencií od dobrovoľníka (nepovinné);
 • existencia manuálu, príručky, etického kódexu pre dobrovoľníkov;
 • možnosť získať podporu, radu, dohľad v prípade problémov;
 • úhrada nákladov spojených s dobrovoľníckou činnosťou;
 • získavanie ocenení, uznaní, nefinančných odmien za vykonanú prácu

Základné povinnosti organizácie zo zákona:

 • Uzavrieť ústnu alebo písomnú zmluvu.
  • V prípade dobrovoľníckej činnosti v zahraničí musí mať zmluva písomnú formu.
  • Ak je dobrovoľníkom dieťa mladšie ako 18 rokov, je potrebný písomný súhlas zákonného zástupcu.
  • Ak ide o dieťa mladšie ako 18 rokov, zabezpečiť primerané neohrozujúce podmienky a poučiť dobrovoľníka a jeho zástupcu o rizikách.
 • Zabezpečiť/sprostredkovať bezpečnosť počas výkonu činnosti.
  • Zabezpečiť špeciálne vybavenie – pomôcky alebo odev, ak je to potrebné na výkon práce.
  • Ak o to dobrovoľník požiada – vydať potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a jej hodnotenie.

Vzor zmluvy si môžete stiahnuť tu.

Benefity dobrovoľníctva pre seniorské organizácie pre mládež

Praktické informácie o dobrovoľníctve so seniormi:

Ako nadviazať spoluprácu s centrami pre seniorov? 

Niekoľko krokov, ktorými môže mládežnícka organizácia začať úspešnú spoluprácu s centrom pre seniorov:

 • Prieskum: Preskúmajte centrá pre seniorov vo vašej oblasti a identifikujte tie, ktoré sú v súlade s cieľmi a hodnotami vašej organizácie. Hľadajte centrá, ktoré majú podobné poslanie a/alebo spolupracujú aj s dobrovoľníkmi.
 • Oslovenie: Obráťte sa na centrá seniorov, ktoré ste si identifikovali a predstavte seba a svoju organizáciu. Vysvetlite vaše ciele spolupráce a vyjadrite záujem o spoluprácu.
 • Diskusia o potrebách: Stretnite sa so zástupcami seniorského centra, aby ste prediskutovali ich potreby a identifikovali oblasti, v ktorých ich môže vaša organizácia podporiť. Zvážte silné stránky a zručnosti vašich mladých dobrovoľníkov a nájdite spôsoby, ako zosúladiť ich zručnosti s potrebami seniorského centra.
 • Vypracovanie plánu: Spolupracujte so seniorským centrom na vypracovaní plánu spolupráce, ktorý načrtne špecifické aktivity, ciele a zodpovednosti každej organizácie.
 • Tréning: Poskytnite tréning a orientáciu svojim mládežníckym dobrovoľníkom o špecifických požiadavkách a postupoch seniorského centra a zabezpečte, aby porozumeli svojej úlohe a zodpovednosti.
 • Monitorovanie a hodnotenie: Pravidelne monitorujte a vyhodnocujte spoluprácu, aby ste sa uistili, že spĺňa ciele a má pozitívny vplyv. Buďte otvorení spätnej väzbe a vykonajte potrebné úpravy, aby bola spolupráca úspešná.

Podpora vzťahov: Povzbuďte svojich mladých dobrovoľníkov, aby si budovali vzťahy s obyvateľmi seniorského centra. Pestujte kultúru vzájomného rešpektu a podpory a povzbudzujte dobrovoľníkov, aby sa zapájali do zmysluplných aktivít, ktoré sú prospešné pre seniorov aj mládež.

Aké aktivity ponúkať? 

Mládežnícke organizácie môžu pre vedúcich organizácií ponúknuť rôzne aktivity, určené pre spoluprácu a vytváranie pozitívneho vplyvu. Tu je niekoľko príkladov:

 • Medzigeneračné programy: Ponúkajú programy, spájajúce mládež a seniorov, ako sú medzigeneračný mentoring, doučovanie alebo programy rozprávania príbehov – storytelling. Tieto programy môžu podporovať zmysluplné vzťahy, zlepšiť vzájomné porozumenie a poskytovať príležitosti na budovanie zručností a osobný rast nielen pre mladých dobrovoľníkov, ale aj seniorov.
 • Sociálne udalosti: Organizácia spoločenské podujatia, ako sú koncerty, tance, hry alebo výlety, ktoré spájajú mládež a seniorov – cieľom je zábava a angažovanosť.
 • Dobrovoľnícke príležitosti: Poskytnite mládežníckych dobrovoľníkov, aby pomáhali pri úlohách typu príprava jedla, rekreačné aktivity alebo preprava seniorov. To môže pomôcť odľahčiť pracovné zaťaženie platených zamestnancov a poskytnúť príležitosti na zmysluplné zapojenie.
 • Zdravie a wellness programy: Ponúkajte zdravotné a wellness programy, ako sú hodiny cvičenia, nutričné vzdelávanie alebo workshopy na zvládanie stresu, na podporu celkovej pohody seniorov.
 • Technologická podpora: Ponúknite technologickú podporu, ako napríklad počítačové kurzy alebo technickú pomoc, aby ste seniorom pomohli zostať v spojení so širším svetom.
 • Kultúrne výmenné programy: Ponúkajte kultúrne výmenné programy, ktoré umožňujú mládeži a seniorom zdieľať svoje kultúry, tradície a skúsenosti.

Ponukou týchto a iných aktivít môžu mládežnícke organizácie vytvárať zmysluplnú a vzájomne prospešnú spoluprácu so seniorskými organizáciami, zvyšovať medzigeneračné porozumenie a podporu a prispievať k blahu seniorov a širšej komunity.

Smernice pre prácu so seniormi a témy prediskutovať so seniorskými organizáciami pred začatím dobrovoľníckych aktivít.

Tu je niekoľko pokynov pre prácu so seniormi a témy, ktoré je potrebné prediskutovať so seniorskými organizáciami ešte pred začatím dobrovoľníckych aktivít:

 • Tréning: Poskytnúť školenie a orientáciu dobrovoľníkom o špecifických požiadavkách a postupoch seniorského centra a zabezpečiť, aby porozumeli svojej úlohe a zodpovednosti.
 • Rešpekt: Zabezpečte, aby vaši mladí dobrovoľníci porozumeli dôležitosti úcty k starším a ich skúsenostiam. Zdôraznite dôležitosť aktívneho počúvania, láskavosti a empatie.
 • Zdravie a bezpečnosť: Diskutujte o zdravotných a bezpečnostných protokoloch centra pre seniorov a zabezpečte, aby dobrovoľníci rozumeli postupom a preventívnym opatreniam, ktoré musia prijať, aby boli všetci v bezpečí.
 • Súkromie a dôvernosť: Zdôraznite dôležitosť súkromia a dôvernosti a zabezpečte, aby dobrovoľníci porozumeli zásadám a postupom na ochranu citlivých informácií.
 • Úlohy a zodpovednosti: Jasne definujte úlohy a zodpovednosti dobrovoľníkov a zabezpečte, aby každý chápal svoje úlohy a to, čo sa od nich očakáva.
 • Komunikácia: Vytvorte jasné komunikačné kanály medzi mládežníckou organizáciou, seniorským centrom a dobrovoľníkmi, aby ste sa uistili, že každý je informovaný o akýchkoľvek aktualizáciách alebo zmenách.
 • Monitorovanie a hodnotenie: Pravidelne monitorujte a vyhodnocujte spoluprácu, aby ste sa uistili, že spĺňa ciele a má pozitívny vplyv. Buďte otvorení spätnej väzbe a vykonajte potrebné úpravy, aby bola spolupráca úspešná.

Toto je len niekoľko zásad, ktoré treba zvážiť pri práci so seniormi a začiatku dobrovoľníckych aktivít. Existuje mnoho dostupných zdrojov informácií a usmernení, vrátane vládnych webových stránok, neziskových organizácií a akademických časopisov, ktoré môžu poskytnúť viac informácií a potrebnú podporu. Pri zapájaní sa do dobrovoľníctva je vždy vhodné riadiť sa pokynmi národných agentúr a organizácií.

Aké sú výhody dobrovoľníctva v seniorských organizáciách pre mládež?

Dobrovoľníctvo so seniormi môže byť pre mladých ľudí cennou a obohacujúcou skúsenosťou. Tu sú niektoré z výhod:

 • Medzigeneračné prepojenie: Dobrovoľníctvo so seniormi poskytuje mladým ľuďom príležitosť spojiť sa so staršími generáciami a učiť sa z ich skúseností a perspektív.
 • Osobný rast a rozvoj: Dobrovoľníctvo môže pomôcť mladým ľuďom rozvíjať nové zručnosti, zvýšiť ich sebavedomie a zlepšiť ich emocionálnu inteligenciu a medziľudské zručnosti.
 • Zapojenie komunity: Dobrovoľníctvo so seniormi môže pomôcť mladým ľuďom, aby sa viac zapojili do svojej komunity a prispeli k blahu ostatných.
 • Kariérny rozvoj: Dobrovoľníctvo môže mladým ľuďom poskytnúť cenné skúsenosti a zručnosti, ktoré im môžu pomôcť v ich budúcej kariére.
 • Empatia a porozumenie: Práca so seniormi môže pomôcť mladým ľuďom hlbšie pochopiť starnutie a jeho výzvy, zvýšiť ich empatiu a súcit so staršími seniormi.
 • Zvýšený zmysel pre cieľ: Dobrovoľníctvo môže pomôcť mladým ľuďom nájsť zmysel a cieľ ich života a prispieť k ich celkovej pohode a šťastiu.
 • Kultúrna výmena: Dobrovoľníctvo so seniormi z rôznych prostredí môže mladým ľuďom pomôcť spoznať rôzne kultúry, zvyky a perspektívy.

Dobrovoľníctvo so seniormi môže byť obojstranne prospešnou skúsenosťou pre zainteresovaných seniorov, ale aj mladých ľudí. Zapojením sa so staršími generáciami sa mladí ľudia môžu poučiť z ich skúseností a perspektív a prispieť k blahu svojich komunít. Dobrovoľníctvo so seniormi môže byť navyše pre mladých ľudí napĺňajúcou a obohacujúcou skúsenosťou, ktorá im poskytuje príležitosti na osobný a profesionálny rast.

Pre individuálnych dobrovoľníkov

Praktický informačný dokument obsahuje napr.

Ako kontaktovať seniorské organizácie? 

Ak máte záujem o dobrovoľníctvo s organizáciou pre seniorov, tu je niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť pre nadviazanie kontaktu:

 • Prieskum: Začnite skúmaním organizácií pre seniorov vo vašej oblasti, s ktorými by ste chceli nadviazať dobrovoľníctvo. Môžete vyhľadávať online, požiadať o odporúčania od priateľov a rodiny alebo osloviť miestne dobrovoľnícke organizácie a získať tak viac  informácií.
 • Kontaktujte organizáciu: Keď identifikujete organizáciu pre seniorov, s ktorou máte záujem nadviazať dobrovoľníctvo, oslovte ju prostredníctvom webových stránok, e-mailu alebo telefonicky. Predstavte sa a vyjadrite svoj záujem o dobrovoľníctvo.
 • Zúčastnite sa orientačného stretnutia: Mnoho organizácií pre seniorov ponúka potenciálnym dobrovoľníkom orientačné alebo informačné stretnutia. Zúčastnite sa jedného z týchto stretnutí, kde sa dozviete viac o organizácii a dobrovoľníckych príležitostiach, ktoré ponúkajú.
 • Vyplňte žiadosť: Ak máte záujem o dobrovoľníctvo po účasti na informačnom stretnutí, vyplňte dobrovoľnícku žiadosť organizácie. Môže to zahŕňať napríklad kontrolu vás ako osoby, referenčnú kontrolu a školenia.
 • Začnite s dobrovoľníctvom: Po schválení vašej žiadosti môžete začať dobrovoľníctvo vo vami vybranej organizácii pre seniorov. Nezabudnite komunikovať s organizáciou o svojej dostupnosti, záujmoch a akýchkoľvek špeciálnych zručnostiach alebo schopnostiach, ktoré im môžete ponúknuť.

Je dôležité mať na pamäti, že seniorské organizácie môžu mať na dobrovoľníkov rôzne požiadavky, preto je dobré byť flexibilný a ochotný spolupracovať s organizáciou pri hľadaní vzájomne výhodnej dobrovoľníckej príležitosti. Nasledovaním týchto krokov môžete nájsť seniorskú organizáciu, s ktorou budete pracovať ako dobrovoľník a dosiahnete tak pozitívny vplyv na vašu komunitu.

Témy, ktoré treba zvážiť pred kontaktovaním domovov seniorov (možný rozsah angažovanosti, moja motivácia, obavy a výzvy)

Pred kontaktovaním domova pre seniorov s dobrovoľníctvom je nevyhnutné zvážiť nasledujúce témy:

 • Ciele a očakávania: Čo chcete dosiahnuť prostredníctvom dobrovoľníctva a aké sú vaše očakávania od tejto skúsenosti? Poznanie svojich cieľov a očakávaní vám môže pomôcť nájsť to správne miesto pre dobrovoľnícku činnosť a zabezpečiť pozitívnu skúsenosť.
 • Zručnosti a schopnosti: Aké zručnosti a schopnosti máte, ktoré môžete priniesť do roly dobrovoľníka? Zvážte, čo vás baví a čo robíte radi, pretože vám to môže pomôcť nájsť rolu dobrovoľníka, ktorá vás bude baviť a v ktorej budete dobrí.
 • Časová angažovanosť: Koľko času ste ochotní a schopní venovať dobrovoľníctvu? Niektoré domovy pre seniorov môžu vyžadovať stanovený počet hodín týždenne, zatiaľ čo iné môžu byť flexibilnejšie. Pri určovaní dostupnosti zvážte svoj rozvrh a ďalšie záväzky
 • Zdravie a bezpečnosť: Pred dobrovoľníctvom v domove pre seniorov zvážte svoje zdravie a bezpečnosť. V závislosti od organizácie sa od vás môže vyžadovať určité očkovanie alebo zdravotná prehliadka.
 • Školenie a podpora: Zvážte, aký druh školenia a podpory bude poskytovať domov seniorov. Môže to zahŕňať orientáciu, školenia a nepretržitú podporu zo strany personálu alebo iných dobrovoľníkov.
 • Účel a hodnoty: Zvážte účel a hodnoty domova pre seniorov a to, čo robia. Preskúmajte organizáciu a jej poslanie, aby ste sa uistili, že vám vyhovuje ich prístup a hodnoty.

Po zvážení týchto tém ešte predtým, ako sa obrátite na dobrovoľnícku činnosť v domovoch seniorov, môžete nájsť organizáciu, ktorá je pre vás vhodná a pomôže vám zabezpečiť, aby ste ako dobrovoľník získali pozitívnu a zmysluplnú skúsenosť.

Kde nájsť informácie o dobrovoľníctve? 

Informácie o možnostiach dobrovoľníctva pre mladých ľudí v Európskej únii nájdete na týchto webových stránkach:

 • European Youth Portal (Európsky portál pre mládež): Táto webstránka poskytuje informácie o rôznych témach, týkajúcich sa mládeže vrátane dobrovoľníctva. Môžete tu nájsť informácie o európskych programoch a iniciatívach, ktoré podporujú mládežnícke dobrovoľníctvo a hľadajú dobrovoľnícke príležitosti v rôznych krajinách.
 • Eurodesk: Sieť informačných centier, ktorá poskytuje mladým ľuďom informácie o európskych politikách a príležitostiach vrátane dobrovoľníctva. Nájdete tu informácie o dostupných dobrovoľníckych príležitostiach, ako aj zdroje a nástroje, ktoré vám pomôžu zapojiť sa.
 • Volunteer Centres Network (Sieť dobrovoľníckych cantier): Táto sieť pozostáva z dobrovoľníckych centier a organizácií z rôznych krajín v celej EÚ. Môžete tu nájsť informácie o dobrovoľníckych príležitostiach v rôznych krajinách a kontaktovať miestne organizácie, ktoré podporujú mládežnícke dobrovoľníctvo.
 • Národné agentúry pre Erasmus+: Každá krajina v EÚ má Národnú agentúru pre Erasmus+, ktorá je zodpovedná za implementáciu programu Erasmus+. Môžete u nich nájsť informácie o možnostiach dobrovoľníctva dostupných prostredníctvom programu Erasmus+ a pre viac informácií kontaktujte národnú agentúru vo vašej krajine.
 • Každá krajina má zvyčajne svoje vlastné webstránky, ktoré sú v miestnom jazyku a poskytujú aktuálne informácie o dobrovoľníckych príležitostiach v danej krajine.

Stojí za zmienku, že toto je len niekoľko príkladov a môžu existovať aj iné zdroje informácií, ktoré sú relevantnejšie pre vaše špecifické potreby a záujmy.


What risks to consider when working with seniors?

Práca so seniormi môže byť obohacujúcou skúsenosťou pre seniorov aj dobrovoľníkov, je však dôležité uvedomiť si súvisiace riziká. Niekoľko rizík, ktoré treba zvážiť:

 • Zdravie a bezpečnosť: Zdravie a bezpečnosť seniorov a dobrovoľníkov je najvyššou prioritou. Riziká zahŕňajú vystavenie sa infekčným chorobám, pošmyknutiu a pádom a iným zdravotným a bezpečnostným rizikám.
 • Súkromie a dôvernosť: Dôvernosť je hlavným problémom pri práci so seniormi. Riziká zahŕňajú nesprávne zaobchádzanie s osobnými údajmi, neoprávnený prístup k citlivým informáciám a porušenie súkromia.
 • Právne a etické otázky: Práca so seniormi zahŕňa celý rad právnych a etických otázok, vrátane otázok súvisiacich s informovaným súhlasom, autonómiou a dôstojnosťou.
 • Zodpovednosť: Nadriadená organizácia a mládežnícka organizácia môžu niesť zodpovednosť za akékoľvek incidenty, ku ktorým dôjde počas dobrovoľníckych aktivít, vrátane nehôd, zranení alebo iných incidentov.
 • Vyhorenie: Dobrovoľníctvo môže byť fyzicky a emocionálne náročné a je dôležité uvedomiť si riziká vyhorenia dobrovoľníkov, najmä pre mladých dobrovoľníkov.
 • Medzigeneračné konflikty: Práca so seniormi a mládežou môže zahŕňať medzigeneračné konflikty, najmä pokiaľ ide o postoje, hodnoty a presvedčenia.
 • Nedostatočné školenie a dohľad: Bez náležitého školenia a dohľadu dobrovoľníci nemusia mať zručnosti alebo podporu potrebnú na efektívne vykonávanie svojich povinností a nemusia byť schopní poskytnúť seniorom primeranú podporu.

Pre seniorské a mládežnícke organizácie je dôležité uvedomiť si tieto riziká a podniknúť kroky na ich minimalizáciu. Môže to zahŕňať vykonávanie previerok dobrovoľníkov, poskytovanie školení a dohľadu a zavedenie jasných zásad a postupov na zaistenie zdravia a bezpečnosti seniorov a dobrovoľníkov. Proaktívnosťou a prijatím potrebných preventívnych opatrení môžu seniorské a mládežnícke organizácie zabezpečiť pozitívny a bezpečný zážitok pre všetkých zúčastnených.