Projekt

Co-AGE VOLUNTEERS

Projekt na podporu medzigeneračnej spolupráce a dobrovoľníctva medzi Rakúskom a Slovenskom.

Co-AGE Volunteers spája ľudí medzi generáciami a hranicami medzi Rakúskom a Slovenskom s cieľom riešiť demografickú nerovnováhu.

Celkovým cieľom projektu je podpora užšej / lepšej cezhraničnej spolupráce medzi dobrovoľníckymi organizáciami, verejnými inštitúciami, občianskymi organizáciami a inými relevantnými zainteresovanými stranami v slovensko-rakúskom pohraničnom regióne s cieľom posilniť medzigeneračné dobrovoľníctvo a podporiť vzdelávanie dobrovoľníkov.

YouTube video o projekte

Naše ciele:

 • Podpora cezhraničnej a medzigeneračnej spolupráce v regióne
 • Posilnenie dobrovoľnej angažovanosti mladých ľudí
 • Vytvorenie cezhraničnej siete dobrovoľníkov a dobrovoľníckych organizácií
Za účelom dosiahnutia cieľov projektu:
 • rozvíjame medzigeneračnú stratégiu dobrovoľníctva a akčný plán na podporu dobrovoľníctva u mladých ľudí
 • posilňujeme kapacitu miestnych / regionálnych inštitúcií a špecializovaných organizácií (sociálna a zdravotná starostlivosť) v príprave dobrovoľníkov
 • vytvárame organizačný rámec pre cezhraničné dobrovoľníctvo rozvíjaním bilaterálneho modelu a siete dobrovoľníkov a dobrovoľníckych organizácií
Územie projektu
 • Aktivity projektu sú realizované prevažne v pohraničnej oblasti medzi Rakúskom a Slovenskom.
Hlavné výstupy projektu
 • Rozvoj medzigeneračnej Stratégie a Akčného plánu dobrovoľníkov a bilaterálny model „Co-AGE Volunteers“ na posilnenie dobrovoľníctva mladých ľudí
 • Založenie dobrovoľníckej siete Co-AGE na posilnenie medzigeneračnej a cezhraničnej spolupráce dobrovoľníkov
 • Vypracovanie praktickej príručky o medzigeneračnom dobrovoľníctve
 • Zdieľanie vedeomostnej bázy na e-learningovej platforme moodle
 • Vytvorenie udržateľnej cezhraničnej siete na posilnenie odbornej prípravy dobrovoľníkov v regióne
 • Koncepcia a realizácia dobrovoľníckeho školenia a dobrovoľníckeho pilotného projektu
 • Návrh sprievodného mentorského programu
Verejné podujatia
 • 16.06.2021 Úvodná konferencia (online)
 • Miestne verejné akcie pre malých aj veľkých (kvízové súťaže, blšie trhy atď.) – termín realizácie bude upresnený
 • Október 2022: Záverečná konferencia na Slovensku
Možnosti spolupráce
 • Chcela by sa Vaša organizácia stať súčasťou cezhraničnej siete dobrovoľníkov Co-AGE a vysielať alebo prijímať dobrovoľníkov?
 • Chceli by ste sa stať mentorom projektu ako zamestnanec sociálnej organizácie, ktorá zamestnáva dobrovoľníkov?
 • Chceli by ste pracovať ako dobrovoľníci v Rakúsku / na Slovensku?

Potom nás neváhajte kontaktovať!