ÖJAB

ÖJAB

ÖJAB (Rakúske hnutie mladých pracovníkov) je mládežnícka organizácia, ktorá spája generácie bez ohľadu na akúkoľvek politickú stranu alebo náboženskú príslušnosť.

ÖJAB má tri hlavné oblasti záujmu: – mládež; – seniori a staršie generácie; medzigeneračná práca – vzdelávanie a integrácia;