ADEL – Association for Development, Education and Labour

ADEL – Association for Development, Education and Labour

Sme organizácia, ktorá realizuje rôzne školenia, mládežnícke výmeny, dobrovoľnícke programy, workshopy, sociálne kampane, prieskumy či analýzy.

Naše hlavné ciele, ktoré presadzujeme prostredníctvom rôznych projektov sú:

  • prispieť k osobnostnému a profesionálnemu rozvoju mladých ľudí a zvýšiť ich uplatniteľnosť na trhu práce
  • podporovať rozvíjanie inovatívnych podnikateľských nápadov najmä v oblasti sociálneho podnikania
  • podnecovať aktívnu participáciu mladých ľudí pri vytváraní nových nápadov, iniciatív a dobrovoľníckych aktivít
  • propagovať šport a zdravý životný štýl, podnecovať k ochrane životného prostredia a zodpovednému vzťahu k prírode a k zvieratám

Všetky naše projekty sú založené na prístupoch neformálneho a interkultúrneho vzdelávania, sociálnej inklúzie a aktívnej participácie.

Oficiálne sídlo máme v Bratislave a v spolupráci so školami a inými organizáciami realizujeme aktivity aj v ďalších regiónoch Slovenska.