INTERREG Österreich – Slowakei

INTERREG Slovakia-Austria

Spojenie medzi Viedňou a Bratislavou je jedinečné. Tieto dve hlavné mestá sú od seba vzdialené asi 60 kilometrov a majú historické a kultúrne podobnosti. Ekonomicky má rakúsko-slovenský pohraničný región veľký rozvojový potenciál. Mestá čelia výzvam, ktoré je možné prekonať prostredníctvom úzkej spolupráce na oboch stranách hranice. Preto program Interreg V-A Rakúsko – Slovensko podporuje cezhraničnú spoluprácu pri spoločnom riešení sociálnych výziev.