Projektové výstupy

Projektové výstupy

Startseite

Projekt Co-Age Volunteers bojuje proti sociálnej priepasti medzi mládežou a staršími ľudmi a spája rôzne generácie susediacich krajín prostredníctvom stimulácie dobrovoľníctva mládeže pre starších ľudí.

Bilaterálny model CO-AGE Dobrovoľníkov pre medzigeneračné dobrovoľníctvo

Medzigeneračná dobrovoľnícka Stratégia a Akčný plán by mali zlepšiť povesť dobrovoľníckej práce a podporiť jej prijatie ako cenného príkladu neformálneho vzdelávania s výhodami relevantnými pre trh práce.

Praktická príručka pre medzigeneračné dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo hrá dôležitú úlohu pri rozvoji sociálnych kompetencií a iných mäkkých zručností relevantných pre trh práce.

Školenia a mentoring pre dobrovoľníkov

Tréning mladých dobrovoľníkov, podpora ich cezhraničnej spolupráce, výmena poznatkov a vytvorenie organizačného rámca nadnárodnej dobrovoľníckej práce prostredníctvom spolupráce dobrovoľníckych organizácií.

Kliknutím sem prejdite na našu platformu elektronického vzdelávania: https://co-age.gamesforbusiness.com

Sieť dobrovoľníkov CO-AGE

Cezhraničná udržateľná multidisciplinárna sieť slovenských a rakúskych organizácií zameraných na vzdelávanie mladých, koordináciu dobrovoľníkov alebo medzigeneračnú solidaritu podporovaná Stratégiou a akčným plánom mladých dobrovoľníkov a vzdelávacími aktivitami.

Documenty na stiahnutie